dijous, 19 de maig de 2011

Propostes de #democraciarealya

Manifestació 15M a València
Aquestes són algunes de les mesures que #democraciarealya, en quant ciutadans, considerem essencials per a la regeneració del nostre sistema polític i econòmic. Opina sobre les mateixes i proposa les teues en el fòrum!

 1. ELIMINACIÓ DELS PRIVILEGIS DE LA CLASSE POLÍTICA:
 • Control estricte de l’absentisme dels càrrecs electes en els seus respectius llocs. Sancions específiques per desistiment de funcions.
 • Supressió dels privilegis en el pagament d’imposts, els anys de cotització i la suma de les pensions. Equiparació del salari dels representants electes al salari mitjà espanyol més les dietes necessàries indispensables per a l’exercici de les seues funcions.
 • Eliminació de la immunitat associada al càrrec. Imprescriptibilitat dels delictes de corrupció.
 • Publicació obligatòria del patrimoni de tots els càrrecs públics.
 • Reducció dels càrrecs de lliure designació.

2. CONTRA LA DESOCUPACIÓ:
 • Repartiment del treball fomentant les reduccions de jornada i la conciliació laboral fins a acabar amb la desocupació estructural (és a dir, fins que la desocupació descendisca per davall del 5%).
 • Jubilació als 65 i cap augment de l’edat de jubilació fins a acabar amb la desocupació juvenil.
 • Bonificacions per a aquelles empreses amb menys d’un 10% de contractació temporal.
 • Seguretat en l’ocupació: impossibilitat d’acomiadaments col·lectius o per causes objectives en les grans empreses mentre hi haja beneficis, fiscalització a les grans empreses per a assegurar que no cobreixen amb treballadores temporals ocupacions que podrien ser fixos.
 • Restabliment del subsidi de 426€ per a tots els aturats de llarga duració.

3. DRET A LA VIVENDA:
 • Expropiació per l’Estat de les vivendes construïdes en estoc que no s’han venut per a col·locar-les en el mercat en règim de lloguer protegit.
 • Ajudes al lloguer per a joves i totes aquelles persones amb baixos recursos.
 • Que es permeta la dació en pagament de les vivendes per a cancel·lar les hipoteques.

4. SERVEIS PÚBLICS DE QUALITAT:
 • Supressió de despeses inútils en les Administracions Públiques i establiment d'un control independent de pressuposts i despeses.
 • Contractació de personal sanitari fins a acabar amb les llistes d’espera.
 • Contractació de professorat per a garantir la ràtio d’alumnes per aula, els grups de desdoble i els grups de suport.
 • Reducció del cost de matrícula en tota l’educació universitària, equiparant el preu dels postgraus al dels graus.
 • Finançament públic de la investigació per a garantir la seua independència.
 • Transport públic barat, de qualitat i ecològicament sostenible: restabliment dels trens que s’estan substituint per l’AVE amb els preus originaris, abaratiment dels abonaments de transport, restricció del trànsit rodat privat en el centre de les ciutats, construcció de carrils bici.
 • Recursos socials locals: aplicació efectiva de la Llei de Dependència, xarxes de cuidadors locals municipals, serveis locals de mediació i tutelatge.

5. CONTROL DE LES ENTITATS BANCÀRIES:
 • Prohibició de qualsevol tipus de rescat o injecció de capital a entitats bancàries: aquelles entitats en dificultats han de fer fallida o ser nacionalitzades per a constituir una banca pública baix control social.
 • Elevació dels imposts a la banca de manera directament proporcional al gasto social ocasionat per la crisi generada per la seua mala gestió.
 • Devolució a les arques públiques per part dels bancs de tot capital públic aportat.
 • Prohibició d’inversió de bancs espanyols en paradisos fiscals.
 • Regulació de sancions als moviments especulatius i a la mala praxi bancària.

6. FISCALITAT:
 • Augment del tipus impositiu a les grans fortunes i entitats bancàries.
 • Eliminació de les SICAV.
 • Recuperació de l’Impost sobre el Patrimoni.
 • Control real i efectiu del frau fiscal i de la fuga de capitals a paradisos fiscals.
 • Promoció a nivell internacional de l’adopció d’una taxa a les transaccions internacionals (taxa Tobin).

7. LLIBERTATS CIUTADANES I DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA:
 • No al control d’internet. Abolició de la Llei Sinde.
 • Protecció de la llibertat d’informació i del periodisme d’investigació.
 • Referèndums obligatoris i vinculants per a les qüestions de gran calat que modifiquen les condicions de vida dels ciutadans.
 • Referèndums obligatoris per a tota introducció de mesures dictades des de la Unió Europea.
 • Modificació de la Llei Electoral per a garantir un sistema autènticament representatiu i proporcional que no discrimine a cap força política ni voluntat social, on el vot en blanc i el vot nul també tinguen la seua representació en el legislatiu.
 • Independència del Poder judicial: reforma de la figura del Ministeri Fiscal per a garantir la seua independència, no al nomenament de membres del Tribunal Constitucional i del Consell General del Poder judicial per part del Poder Executiu.
 • Establiment de mecanismes efectius que garantisquen la democràcia interna en els partits polítics.

8. REDUCCIÓ DE LA DESPESA MILITAR

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...