dimarts, 15 de febrer de 2011

Tunísia, Egipte... una oportunitat històrica


Foto:  www.caladona.org
La colonització del món àrab per occident es va fer tenint en compte, quasi exclusivament, els interessos europeus i, més tard, dels EE UU. Es va subornar a les elits permetent-los governar de forma despòtica amb la sola condició de permetre a les empreses occidentals explotar els recursos naturals i la mà d’obra indígena. Així doncs, tot el que venia d’occident era, per als pobles musulmans, abusos, imposicions i cap respecte a la seua manera de viure, a la seua cultura i religió. La imposició d’Israel i la humiliació de les derrotes àrabs front a l’Estat jueu, recolzat descaradament per occident, potser fora la gota que vessà el got i provocà la reacció contra tot el que vinguera d’occident, del radicalisme islamista i del sorgiment d’Al Qaeda.

Els interessos d’occident han sigut imposats per la força i la violència yihadista, producte d’eixa política d’imposició, ha sigut combatuda, també, per la força. El terrorisme islamista ha sigut l’excusa per envair països sobirans i per mantindre dictadors i monarquies absolutes corruptes i impopulars en el poder. L’argument , alimentat pels mateixos privilegiats locals, era que s’ajudava a mantindre-los  en el poder o el islamisme radical es faria amb el control estatal. 

Els moviments populars de Tunísia i d’Egipte estan demostrant l’equivocació de tal premissa. El món àrab està mobilitzant-se demanant llibertat, democràcia i prosperitat. Lluny de l’opressió taliban o l’Estat islàmic demanen un Estat laic i llibertats que permeten  al poble viure  i als joves desenvolupar les seues capacitats polítiques, econòmiques i socials. 

Bush va assajar l’opció de la força que ens ha portat a l’actual estat de conflicte sense solució en Afganistan i Iraq. Potser és el moment d’assajar l’opció de la democràcia, recolzant la implantació d’estats laics amb constitucions democràtiques per garantir la llibertat que els joves àrabs reclamen. No cal envair cap estat per imposar la democràcia. És suficient que deixem als pobles decidir i recolzem les opcions que ens caracteritzen als occidentals, si més no en teoria, de defensa dels drets humans, llibertat individual, democràcia política i justícia social. 

Tan de bo ho aconseguisquen i el seu exemple remoga els trons i les administracions corruptes, que fomenten l’abús i la injustícia, del tot el món musulmà i, perquè no, cristià. És una oportunitat històrica.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...